Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
SCHVALOVÁNÍ TYPU MĚŘIDEL

 

AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 250, NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1383

 

 

Informační zdroje

Veškeré informace z oblasti posuzování shody měřidel jsou k dispozici v  internetovém informačním centru.         Pozn. : Uživatelé na vnitřní síti OI Brno a GŘ vstupují prostřednictvím adresy http://master/hk .

Tento informační systém bude na základě požadavků a námětů průběžně doplňován a upravován.

V  internetovém informačním centru naleznete mimo jiné tyto důležité informace:

-           přehled legislativy a možných postupů posouzení shody

-           žádosti o posouzení shody ke stažení

-           databázi certifikátů vydaných notifikovanou osobou ČMI

Svoje náměty či připomínky posílejte prosím na tento email.  

 

Autorizace

Český metrologický institut je autorizovanou / notifikovanou osobou pro oblast posuzování shody vah s neautomatickou činností podle nařízení vlády č. 326/2002 Sb. , které implementuje Směrnici Rady 90/384/EHS.

Český metrologický institut je autorizovanou / notifikovanou osobou pro oblast posuzování shody měřidel podle nařízení vlády č. 464/2005 Sb. , které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES.

Český metrologický institut je uveden jako notifikovaná osoba 1383 v informačním systému Evropské komise NANDO  _ .

Popis: C:\Program files\iscmi\web\doc\0065-IS-C_soubory\image001.jpg

 

Rozsah autorizace pro váhy s neautomatickou činností

Rozsah rozhodnutí o autorizace je vymezen pro následující postupy posuzování shody:

- ES přezkoušení typu

- ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby)

- ES ověřování

- ES ověřování každého jednotlivého výrobku

 

Rozsah autorizace pro měřidla

ČMI je autorizován pro následující postupy posuzování shody :

- prohlášení o shodě založené na interním řízení výroby a zkoušení výrobku notifikovanou osobou modul A1

- přezkoušení typu modul B

- prohlášením o shodě založeném na zabezpečování jakosti výroby modul D, D1

- prohlášením o shodě založeném na zabezpečování jakosti výstupní kontroly výrobků a zkoušení modul E, E1

- prohlášením o shodě založeném na ověřování výrobků modul F, F1

- prohlášení o shodě založené na ověřování jednotlivého výrobku modul G

- prohlášení o shodě založ. na komplexním zabezpečení jakosti H

- prohlášení o shodě založ. na komplexním zabezpečení jakosti a přezkoumání návrhu modul H1

 

ČMI je autorizován pro následující druhy měřidel :

- vodoměry na teplou a studenou vodu

- přepočítávače množství plynu, plynoměry

- elektroměry k měření činné energie

- měřiče tepla

- měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda

- váhy s automatickou činností

- taxametry

- ztělesněné míry, měřidla objemu

- přístroje k měření rozměrů, měřidla délky navinutelných materiálů

 

Adresa:

 

ČMI, NB 1383

 

Okružní 31

 

638 00 BRNO

Sekretariát NB 1383

Česká republika

Mgr. Jan Kalandra , tel.: 545 555 136

 

 

Celou řadu základních a průřezových informací o postupu notifikované osoby, výrobce nebo zplnomocněného zástupce při posuzování shody podle obou zmíněných směrnic naleznete v dokumentu, který je volně ke stažení v českém jazyce na adrese http://brno.cmi.cz/hk/Download/MP%20003_2012.pdf a v anglické mutaci na http://brno.cmi.cz/hk/Download/en/MP%20003_2012%20-%20EN.pdf .

 

  Pro provádění zkoušek pro posuzování shody v některých případech výrobkové certifikace podle směrnice 2004/22/ES (resp. nařízení vlády 464/2005 Sb.) může  notifikovaná osoba využít jako pomocná zjištění výsledky dílčích zkoušek provedených výrobcem součástí měřidel, jejichž shoda je posuzována. Pokud tyto zkoušky notifikovaná osoba přímo neřídí, je akceptovatelnost výsledků takových zkoušek podmíněna dostatečnými systémovými zárukami za důvěryhodnost systému managementu výstupní kontroly a zkoušení u výrobce dotčených součástí (popřípadě i zárukami za kvalitativní stabilitu výroby). Pro tyto účely ČMI posoudí, zda systém managementu výstupní kontroly a zkoušení výrobce součástí (t.j. vykonavatele těchto dílčích zkoušek) takové záruky poskytuje a o kladném výsledku vydá certifikát s přesně specifikovaným rozsahem druhů součástí, druhů zkoušek atd. Lze předpokládat, že záruky doložené certifikátem může akceptovat i jiná notifikovaná osoba, než je ČMI. Detaily této problematiky a postupů ČMI uvádí Návodový dokument ND 003 . Formulář případné žádosti naleznete zde .

 

ČMI připravil jednodenní odborný seminář, jehož předmětem jsou informace pro aplikaci směrnice MID, tj. ve smyslu národní právní úpravy České republiky pro aplikaci nařízení vlády č. 464/2005 Sb. v platném znění. Seminář je pojat formou odpovědí na 54 otázek, které si může klást výrobce či dovozce měřidel pokrytých působností uvedené směrnice. Seznamte se, prosím, s  podrobnějšími informacemi .

 

 

poslední aktualizace: 22.08.2014
rubrika (viz kontakty): legální metrologie
dokument: 0065-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014