Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
Webová prezentace ČMI představuje moderní dynamickou internetovou aplikaci, která za využití nových technologií a trendů má te

 

POZNÁMKY VYDAVATELE

 

Český  metrologický  institut (ČMI) je základním výkonným orgánem českého národního metrologického systému. Zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel  a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti. Na stránce ČMI najdete informace z okruhu:

- fundamentální metrologie, státní etalony

- průmyslová metrologie, zabezpečení návaznosti měření, kalibrační služba

- legální metrologie, schvalování typů měřidel, ověřování stanovených měřidel

 

Na stránce najdete úplný soubor informací o Českém metrologickém institutu , jeho organizační schéma, uspořádání vnitřních organizačních jednotek, důležité kontakty, údaje o statutárních zástupcích, o územní působnosti Oblastních inspektorátů a o systému řízení jakosti. Získáte podrobné informace o Národním metrologickém systému, o jeho složkách a úkolech.

Metrologii jako vědnímu a technickému oboru je věnována pozornost souborem údajů o klasických oborech i o metrologii v chemii, uvedena jsou data z historie české metrologie. Blok fundamentální metrologie informuje o soustavě státních etalonů České republiky a referenčních etalonů ČMI, uvádí výběr základních fyzikálních konstant a přehled často používaných zkratek.

Významné jsou informace o Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů (MRA) a o zapojení ČMI do mezinárodní spolupráce. K dispozici jsou texty důležitých dokumentů, například i český text Metrické konvence.

V části věnované legislativě metrologie v ČR je bohatý soubor textů zákonů a vyhlášek. Návštěvník stránky najde informace o postupu schvalování stanovených měřidel a seznam schválených typů. Tyto části webu jsou přednostně aktualizovány.

Nejrozsáhlejší část stránky je věnována službám ČMI v členění na služby průmyslové metrologie (kalibrační služba, certifikace referenčních materiálů, organizace a hodnocení mezilaboratorních porovnání atd.), služby legální metrologie a na nabídku služeb posuzování laboratoří a certifikace personálu. Uveřejněn je katalog dodávaných sekundárních etalonů (radio)aktivity.

Aktuální zprávy se zabývají nově zabezpečovanými obory.

 

Stránku připravuje REDAKČNÍ RADA; její složení a kontakty na osoby, zodpovědné za jednotlivé rubriky prezentace jsou uvedeny zde . Stránky technických útvarů - laboratoří  udržují vedoucí příslušných středisek a vedoucí rubrik  marketing, služby   a  laboratoře.

 

  Návrh a technický servis stránek zajišťuje firma Perfect-System, s.r.o.

 

Informace na stránkách ČMI byly sestaveny s největší péčí, přesto se mohou při daném rozsahu vyskytnout nedostatky. Za upozornění předem děkuje webmaster .

ČMI neručí za škody, způsobené využitím zveřejněných informací.  

 

 

poslední aktualizace: 17.03.2009
rubrika (viz kontakty): informace, webmaster
dokument: 0001-IX-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014