Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce

ZKRATKY - ACRONYMS A - E

E - N N - Z


APL

Laboratoř aplikované fyziky (USA)


Applied Physics Laboratory (USA)BEV

Spolkový úřad pro cejchování a měření (Rakousko)


Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, (Austria)BIML

Mezinárodní úřad pro legální metrologii


Bureau International de Métrologie LégaleBIPM

Mezinárodní úřad pro míry a váhy


International Bureau of Weights and MeasuresBNM

Národní metrologický úřad (Francie)


Bureau national de métrologie (France)BSI

Britský normalizační institut


British Standards InstitutionCAI

Český akreditační institut


Czech Accreditation InstituteCCC

Rada pro celní spolupráci


Customs Cooperation CouncilCCIR

Mezinárodní poradní komise pro radiotechniku


International Radio Consultative CommitteeCE

Rada Evropy


Council of EuropeCE

Značka evropské shody


Conformité EuropéenneCEC

Komise evropských společenství


Commission of the European CommunitiesCECIP

Sdružení výrobců vah


Comité Européen des Contrusteurs d´Instruments de PesageCEN

Evropská normalizační komise


Comité Européen de NormalisationCENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci


European Committee for Electro technical StandardizationCERN

Evropská organizace pro jaderný výzkum


European Organisation for Nuclear ResearchCGPM

Všeobecná konference pro váhy a míry


Conference Generale des Poids et MesuresCGML

Všeobecná konference legální metrologie


Conference Generale des Metrology et LegalesCIML

Mezinárodní výbor pro legální metrologii


Comité International de Métrologie LégaleCIPM

Mezinárodní výbor pro váhy a míry


Comité International des Poids et MesuresCMI

Český metrologický institut


Czech Metrology InstituteCOOMET

Organizace národních metrologických institutů států střední a východní Evropy


Organisation of national metrological institutes of the Central and Eastern European statesCOSMT

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví


Czech Office for Standards, Metrology and TestingCSNI

Český normalizační institut


Czech Standardization InstituteDFM

Dánský institut fundamentální metrologie


Danish Institute of Fundamental MetrologyDIN

Německý normalizační institut


Deutsches Institut für NormungEA

Evropská spolupráce v akreditaci


European Co-operation for AccreditationEAC

Evropská organizace pro akreditaci certifikačních orgánů


European Accreditation of CertificationEAL

Evropská organizace pro akreditaci laboratoří


European Cooperation for Accreditation of LaboratoriesEAM

Spolkový úřad pro metrologii (SRN)


Eidgenössisches Amt für MesswesenEBRD

Evropská banka pro obnovu a rozvoj


European Bank for Reconstruction and DevelopmentEC

Evropská společenství


European CommunitiesECITC

Evropská komise pro informační techniky, zkušebnictví a certifikaci


European Committee for Information Technology, Testing and CertificationEEA

Evropská ekonomická sféra


European Economic AreaEEC

Evropské hospodářské společenství


European Economic CommunityEFTA

Evropské sdružení volného obchodu


European Free Trade AssociationEN

Evropská norma (CEN)


European Standard (CEN)EMeTAS

Evropský systém metrologického schvalování typů měřidel


European Metrology Type Approval SystemEOQ

Evropská organizace pro jakost


European Organisation for QualityEOQC

Evropská organizace pro kontrolu jakosti


European Organisation for Quality ControlEOTA

Evropský úřad pro technická schvalování


European Office for Technical ApprovalsEOTC

Evropská organizace pro zkušebnictví a certifikaci


European Organisation for Testing and certification


poslední aktualizace: 01.02.2007
rubrika (viz kontakty): fund. metrologie
dokument: 0023-IU-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014