Jste zde

Státní skupinový etalon průtoku a proteklého množství technických kapalin

Název etalonu: Státní skupinový etalon průtoku a proteklého množství technických kapalin

Kódové označení: ECM 140-9/07-035

Rok vyhlášení: 2007

Pracoviště: odd. 6015 ČMI OI Brno

Garant: Mgr. Jindřich Bílek, Libor Lojek (2007-2011)

Počet zajišťovaných CMC řádků: 2

EtalonRozsahNejistota (k = 2)
pístový etalon Flow – Dynamics(1 až 1000) l/min0,10 %
mobilní pístový etalon BROOKS COMPACT PROVER(6,6 až 6600) l/min0,10 %

Pístový etalon průtoku Flow – Dynamics jako primární zařízení přímo realizuje jednotku průtoku kapalin v rozsahu (1 až 1000) l/min a používá se pro kalibraci rychlostních objemových i hmotnostních průtokoměrů pro technické kapaliny. Etalon pracuje na principu silnostěnného válce s přesně stanoveným objemem, v němž se pohybuje píst. Stlačený vzduch na jedné straně pístu je zdrojem síly, která uvede píst do pohybu. Píst vytlačuje zkušební kapalinu, která zároveň protéká přes kalibrovaný průtokoměr. Velikost průtoku, resp. rychlost pohybu pístu, odpovídá předem nastavenému tlaku vzduchu. Pomocí hřídele je píst pevně spojen s elektronickým translokačním pravítkem s lineárním převodníkem, který převádí pohyb pístu na pulzní signál v reálném čase. (50 pulzů/mm) Frekvence z převodníku odpovídá okamžitému průtoku, počet pulzů protečenému množství. Měření je vyhodnoceno počítačem. Zařízení dále umožňuje měřit v několika bodech teplotu a tlak a provádět automatické korekce. Zkušební kapalina je předem namíchána jako směs lakového benzínu a vysoko viskózního oleje. Kalibrace se provádí kapalinou s fyzikálními vlastnostmi blízkými kapalině pro jejíž měření je kalibrovaný průtokoměr určen, nebo několika kapalinami za jinak stejných podmínek. Tak je možné přesně kvantifikovat vliv teploty, tlaku a viskozity na výsledek měření např. pomocí Roshkova [Hz/Cstk20°C] a Strouhalova čísla [pulz/dm320°C], a korekce následně aplikovat na výsledky měření. Měření je plně automatizováno, doba kalibrace je minimalizována použitím malého objemu zkušební kapaliny. Požadavek na kalibraci při různých viskozitách je realizován rychlou a jednoduchou výměnou zkušební kapaliny. Základní technické parametry etalonu jsou:

Rozsah připojení:

DN 25 až DN 60 a MS Závit

Rozsah průtoku:

(1 až 1000) l/min

Měřená kapalina:

Směsi technického benzínu a oleje

Rozsah teploty:

(4 až 80) °C

Rozsah hustoty:

(500 až 1000) kg/m3

Rozsah viskozity:

(1 až 400) mm2/s

Mobilní pístový etalon průtoku BROOKS COMPACT PROVER, jako primární zařízení přímo realizuje jednotku průtoku kapalin a umožňuje dynamické měření kapalným palivem (ropa, olej, LPG) v rozsahu (6,6 až 6600) l/min za provozních podmínek, bez přerušení měření. Používá se pro kalibrace průtokoměrů v rafineriích, na produktovodech, a předávacích stanicích. Etalon pracuje na principu přímého porovnání objemu měřicího pístu s údajem zkoušeného průtokoměru za stejnou časovou jednotku. Etalon je dále vybaven kontinuálním měřením teploty, tlaku a hustoty měřeného média. Celý proces měření je plně automatický a řízený jednoúčelovým počítačem. Celé zařízení je v nevýbušném provedení a měření může být realizováno v prostředí s možným výskytem výbušných plynů. Základní technické parametry etalonu jsou:

 

Rozsah připojení:

 

DN 25 až DN 200

Rozsah průtoku:

(6,6 až 6600) l/min

Kombinovaná nejistota:

lepší než 0,05 %

Měřená kapalina:

ropa, oleje, kapalná paliva a zkapalněné ropné plyny (LPG)

Rozsah teploty:

(-25 až 85) °C

Rozsah hustoty:

(600 až 1100) kg/m3

Maximální pracovní tlak:

10 MPa

Návaznost skupinového etalonu je realizována přímým navázáním na jednotku délky, vyměřením pracovních objemů válce na základě geometrických veličin, dále teploty, tlaku a elektrických veličin. Etalony skupinového etalonu jsou zařazeny do databáze BIPM s rozšířenou nejistotou 0,10 %.

Obrázková galerie: