Jste zde

Státní etalon velké hmotnosti 500 kg

Název etalonu: Státní etalon velké hmotnosti 500 kg

Kódové označení: ECM 120-2/09-046

Rok vyhlášení: 2009

Pracoviště: ČMI OI Jihlava

Garant: Lukáš Běhal, Pavel Pánek (2009 – 2011)

Výrobce: Häfner Gewichte GmbH

Technická specifikace referenčního etalonu:

Konvenční hmotnost500 kg +0.50 g
Nejistota0,25 g (pro k = 2)
MateriálX12CrNiSi2521
Hustota 8050 kg.m-3  ± 50 kg.m-3
Tvarválec s oblými hranami (oko pro manipulaci, osazené dno)
Rozměryprůměr = 450 mm, výška = 400 mm
Drsnost povrchuRz = 3 µm
Tvrdost> 140 HB
Magnetická susceptibilita< 0,01
Inv. číslo601301

Na rozdíl od některých oborů měření existuje v oboru měření hmotnosti mnohastupňové schéma návaznosti, které určuje způsob zabezpečení jednotnosti a přesnosti měření hmotnosti v celém používaném rozsahu a na všech řádech sekundárních etalonů a na všech třídách přesnosti pracovních měřidel. Důvodem je způsob definování jednotky hmotnosti pomocí mezinárodního prototypu – hodnotu 1 kg má přesně pouze jediný etalon, od kterého se celá etalonáž odvozuje. Z toho vyplývala nutnost realizace s co nejvyšší dosažitelnou přesností na primární úrovni. Nejvhodnější řešení bylo pořízení cylindrického závaží 500 kg ze slitiny X12CrNiSi2521, které pod vedením garanta Pavla Pánka bylo v roce 2009 vyhlášeno státním etalonem velké hmotnosti.

Etalon je definován jako závaží třídy E2 o hmotnosti 500 kg, který byl v roce 2009 kalibrován v PTB s hodnotou konvenční hmotnosti 500 kg + 0,50 g s nejistotou (k=2) 0,25 g.

Byl zvolen postup navázání na závaží 50 kg a 10 kg s kontrolou navázání na státní etalon hmotnosti 1 kg a hodnotou udávané PTB. Pro tento účel byly zvoleny jako přenosové zařízení hmotnostní komparátory Sartorius, CC50001S-L s maximální váživostí 51 000 g, dílkem 1 mg a standardní odchylkou opakovatelnosti < 5 mg  a Metttler Toledo, KC500-1 s maximální váživostí 600 kg, dílkem 0,1 g a standardní odchylkou opakovatelnosti <0,3 g. Přenos jednotky je realizován pomocí sady primárních etalonů 10 kg a 50 kg, pomocí speciálního přípravku.

Důležitým faktorem pro správný přenos jednotky je udržení standardních odchylek opakovatelnosti zvolených hmotnostních komparátorů v deklarované hodnotě. Daří se držet hodnotu v rozpětí 1,24 mg až 2,3 mg pro 50 kg a 0,23 g až 0,12 g pro 500 kg. Zvolená metoda přenosu jednotky spočívá v přímém porovnání na zmíněných hmotnostních komparátorech metodou ABA (r1t1r2) v 10-ti cyklech. Výsledný rozdíl indikace je dán vztahem:

Výsledná odchylka vychází ze vztahu:

Kde značí:

ΔIi

......….....

rozdíl indikace,

mcr

......….....

konvenční hmotnostreferenčního závaží,

C

......….....

hodnota korekce na vztlak vzduchu,

mNt

......….....

nominální hodnota zkoušeného závaží.

Korekce na vztlak vzduchu:

Kde značí:

ra

......….....

hustota vzduchu

r0

......….....

referenční hustota vzduchu rovná 1.2 kg m-3

rt

......….....

hustota referenčního závaží o hmotnosti mr

rr

......….....

hustota zkušeného závaží

Korekce na vztlak vzduchu je aplikována vždy.

V roce 2013 využíváme nový program na kalibraci závaží, s pomocí jeho vyhodnocení a zápisu všech proměnných do dílčích složek nejistot jsme se posunuli na nejistotu PTB.

Určení kombinované standardní nejistoty:

Kde značí:

......….....

standardní nejistota procesu vážení,

u(mcr)

......….....

nejistota referenčního závaží,

ub

......….....

nejistota korekce na vztlak vzduchu,

uba

......….....

nejistota způsobená rozlišením displeje digitální váhy.

Výsledné stanovení hodnoty konvenční hmotnosti v roce 2013:

Jmenovitá hodnota

Označení /
Charakteristika

Hodnota konvenční hmotnosti

Nejistota

500 kg

 

500 kg+430 mg

240 mg

Etalon se zúčastnil mezinárodního porovnání EUROMET Comparison of 500 kg standard (Euromet.M.M-S1) a několika dvou stranných porovnání.

Etalon je uchováván v kazetě (speciální bedně) s polstrovaným dnem a úpravou pro vystředění závaží v prostorách laboratoře etalonáže hmotnosti. Zařízením pro manipulaci s etalonem je speciální hák z vyleštěné nerezové oceli, který minimalizuje oděru manipulačního oka. Zařízením pro transport je transportní bedna.

 

 

Obrázková galerie: