Jste zde

Služby poskytované oddělením 1012


.......Stránky jsou ve fázi příprav, další informace budou postupně přidávány.

 

Oddělení primární metrologie tepelně technických veličin poskytuje svoje služby v následujících oblastech:

 

Služba

Garant

Kalibrace odporových teploměrů a termoelektrických článků v pevných bodech

Ing. Michal Voldán - odporové teploměry a pevné body

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD. - termoelektrické snímače teploty

Ing. Lenka Šindelářová - MD

Kalibrace infračervených teploměrů, černých těles a termokamer

Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D.

Ing. Martina Rudolfová

Kalibrace měřidel rosného bodu různých médií za atmosférického a zvýšeného tlaku

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

Ing. Martina Rudolfová 

Ing. Lukáš Kolík

Ing. Tereza Hrušková - MD

Kalibrace a ověřování průmyslových kontaktních snímačů teploty

Ing. Michal Voldán

Kalibrace termoelektrických snímačů teploty do 1800 °C

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

Ing. Lenka Šindelářová - MD

Měření termálních veličin (tepelná vodivost, emisivita a tepelná kapacita

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

 

Návodové dokumenty pro stanovení CMC hodnot

V roce 2017 jsme se podíleli na řešení úkolu č. VII/5/17 v rámci Programu rozvoje metrologie s názvem "Podklad pro průběžné sjednocování výpočtu CMC v akreditovaných kalibračních laboratořích v oborru teplota". Výsledkem je závěrečná zpráva detailně popisující výsledy z úkolu a návodové dokumenty pro sestavování rozpočtů nejistot pro pracovníky AKL tak i odborné posuzovatele. Jednotlivé návodové dokumenty jsou:

 

Zapojení do evropských projektů:

Laboratoř se aktivně zapojuje do řešení výzkumných projektů financovaných s podporou Evropské unie.

Právě probíhající:

Projekt EMPRESS 2

 

Ukončené:

Rozvoj metrologie vlhkosti v evropských zemích

Rozvoj metrologie teploty a měření termálních veličin v evropských zemích

Projekt zaměřen na zvyšování efektivnosti procesů prostřednictvím zlepšeného měření teploty.

Projekt Metrologie v meteorologii

Projekt zaměřen na detekci defektů v kompozitních materiálech

Metrologie izolačních materiálů

Metrologie vlhkosti v materiálech

Projekt zabývající se erozivním testování materiálů

Projekt HiTeMs zaměřen na měření teplot > 1000 °C

Projekt zaměřen na zlepšení možností realizace teplotní stupnice

Projekt zaměřený na charakterizaci energetických plynů

Projekt metrologie zvýšení účiností elektráren