Jste zde

Školení pracovníků AMS a úředních měřičů - 20. a 21.10. 2020

Termín školení: 20. a 21. října 2020

Cílem školení je poskytnout základní informace o:

  • související české a evropské právní úpravě metrologie,
  • základech všeobecné metrologie,  
  • zavádění a udržování systému managementu kvality v Autorizovaných metrologických střediscích (AMS) a u subjektů Úředního měření (ÚM) a postupu pro získání Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel pro AMS, resp. Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření pro ÚM,
  • postupu při udělování autorizace pro AMS a ÚM,
  • postupu pro získání osobního dokladu způsobilosti k výkonu autorizované činnosti (Osvědčení, Certifikát) aj.

1. první den školení (obecná část) - zaměřeno na obecné požadavky právních a dalších souvisejících metrologických předpisů (zákon o metrologii 505/1990 Sb., vyhl. 262/2000 Sb., vyhl. 345/2000 Sb., vyhl. 264/2000 Sb., Metrologický předpis MP 002, MP 020 aj. – vice v programu školení) určených autorizovaným subjektům (AMS a ÚM) a na vybudování a udržení jejich systému managementu kvality. První den školení je určen pro:

  • vedoucí a výkonné pracovníky AMS a ÚM,
  • manažery kvality AMS a ÚM,
  • držitele osobních dokladů způsobilosti (osvědčení, certifikátů) v oblasti ověřování stanovených měřidel a úředního měření.

2. druhý den školení (pouze obor tachografy) zaměřeno na legislativní a praktické aspekty související s ověřováním tachografů, jako např. výklad Nařízení EU, dohoda AETR, metodiky a postupy pro ověřování (OOP, MP), související předpisy pro silniční dopravu, způsobilost etalonů určených k ověřování tachografů a praktickému výcviku aj - vice v programu školení. Druhý den školení je určen pracovníkům AMS pro ověřování tachografů.  

Další podrobné informace o školení, vč. organizačních pokynů a časového harmonogramu přednášek, naleznete v programu školení – ke stažení zde.

Získané informace ze školení jsou také vhodným nástrojem pro průběžné udržování znalostí požadavků v oblasti tzv. legální metrologie a pro přípravu na úspěšné absolvování zkoušek z požadavků právní úpravy metrologie, za účelem získání osobního Osvědčení pro ověřování stanovených měřidel nebo osobního Certifikátu způsobilosti.

Každý účastník školení obdrží písemné materiály dle jeho zaměření (ověřování stanovených měřidel / úřední měření). 

Školení se koná v budově ČMI na adrese Okružní 31, 638 00 Brno – Lesná.

Cena za osobu a jeden den školení činí 2900 Kč, vč. DPH.

Garanti školení a kontakt pro případné dotazy :

Související předpisy v oblasti metrologie:

(!) Pro přihlášení na školení je nutné vyplnit předepsané údaje níže a stisknout tlačítko „Odeslat“. Formulář je určen pouze pro jednoho účastníka (více účastníků do jednoho formuláře neuvádějte!). Účastníkovi bude, na uvedenou elektronickou adresu, nejdříve zasláno potvrzení o přijetí přihlášky a poté zálohová faktura na částku odpovídající počtu zvoleným dnům školení (splatnost faktury je 14 dnů). Po uhrazení faktury bude účastník závazně přihlášen. 

Začátek akce: 
Úterý, 20. Říjen 2020 - 9:15
Pořádající středisko: 
Referát pro posuzování způsobilosti
Konec registrace: 
Úterý, 13. Říjen 2020 - 22:00
You must have Javascript enabled to use this form.