Jste zde

Škola měření teploty a vlhkosti 2017

Termín konání: 23. až 25. 5. 2017

Lokalita: hotel Tři Věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy (49°27’29.508″N, 15°36’41.51″E), http://www.trivezicky.cz/

Garant akce: Dr. Ing. Radek Strnad, PhD., ČMI, email: rstrnad@cmi.cz, tel. 739 343 457

Organizační zajištění: Ing. Lenka Kňazovická, ČMI, email: lknazovicka@cmi.cz, tel. 727 851 867

Předběžný program:

Sekce pro kalibrační laboratoře

Sekce pro průmysl

Kurz pro začátečníky (23. až 24. 5.), začátek dne 23. 5. v 10:00, konec dne 24. 5. v 15:30

program ke stažení

Měření teploty v praxi (23. až 24. 5.), začátek dne 23. 5. v 10:00, konec dne 24. 5. ve 12:30

program ke stažení

Novinky v legislativě

Základní principy zařízení pro měření teploty a vlhkosti

 • Norma 17025, návaznost a stručný úvod do nejistot
 • Kalibrační postupy a výpočet nejistot při kalibraci:
  1. odporových teploměrů,
  2. termoelektrických snímačů teploty,
  3. infračervených teploměrů,
  4. digitálních teploměrů,
  5. povrchových teploměrů,
  6. vlhkosti v komorách a generátorech a
  7. externí kalibrace.
 • Jak zjišťovat vlastnosti používaných zařízení
 • Jak pracovat s informacemi ohledně etalonů (drift, stabilita, …)

 

Absolvování základního kurzu je vhodné pro zájemce o složení zkoušek pro získání osvědčení o odborné způsobilosti

 • Novinky v teplotních a vlhkostních senzorech
 • Standardní chyby při aplikacích teplotních senzorů v průmyslu
 • Typy termočlánků a jejich použití pro různé aplikace
 • Vliv instalace a montáže do malých potrubí pro měření tepla
 • Měření teploty velkých potrubí
 • Požadavky na stanovená měřidla
 • Měření vlhkosti v pevných látkách

 

 

 

Kurz pro pokročilé pracovníky KL (24. až 25. 5.), začátek v 15:30

program ke stažení

Specifické aplikace měření teploty a vlhkosti (24. až 25. 5.), začátek ve 12:30

program ke stažení

 • Nepodkročitelné hodnoty nejistot
 • Co by nemělo chybět v žádném rozpočtu nejistot
 • Vliv hystereze, samoohřevu a ponoru na výslednou hodnotu nejistoty kalibrace
 • Vliv homogenity TC
 • Vliv rozdílného ponoru odporového snímače při kalibraci a při měření
 • Proč je potřeba ke kamerám přistupovat jinak než k běžným IČ teploměrům
 • Vlhkosti při jiných podmínkách (zvýšený tlak, různá média)
 • Měření vysokých teplot
 • Praktické problémy měření pomocí bezkontaktní termometrie v praxi
 • Praktické problémy termokamer v praxi
 • Použití termokamer pro detekci úniků plynů a defektů materiálů
 • Rosný bod uhlovodíků
 • Nejistota meteorologických dat
 • Komerční přednášky

 

Získání osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti kalibrací

Po skončení základního kurzu pro pracovníky kalibračních laboratoří bude možné absolvovat zkoušky pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti pro omezený počet žadatelů. Osvědčení bude možné získat pro oblasti kalibrace:

 • odporových snímačů teploty
 • termoelektrických snímačů teploty
 • digitálních teploměrů
 • infračervených teploměrů a
 • měřidel vlhkosti.

Upozorňujeme zájemce o získání osvědčení, že samotné absolvování základního kurzu nepostačuje pro získání osvědčení. Je zde nutné prokázat i znalosti z praxe (doporučená doba minimálně 0,5 roku práce v laboratoři). Cena za absolvování jedné zkoušky je 4 500 Kč bez DPH. Z důvodu náročnosti zkoušek je možné na místě složit zkoušku z maximálně dvou okruhů.

Zkouška se skládá ze 3 částí:

 • písemný test, kde uchazeč prokáže znalost teorie týkající se dané problematiky
 • ústní pohovor, kde uchazeč prokáže přehled v dané problematice
 • praktická zkouška, kde uchazeč musí prokázat, že je schopen samostatně provést kalibraci daného typu měřidla včetně vyhodnocení naměřených dat a výpočtu nejistot.

Svůj zájem o absolvování zkoušky vyznačte prosím při vyplňování registračního formuláře. Přihlášeným zájemcům bude následně zaslán příslušný okruh témat pro možnou přípravu a základní informace o průběhu zkoušky. V případě, že bude již maximální kapacita žadatelů naplněna, bude domluven individuální temín. Faktura na úhradu poplatku za zkoušku bude účastníkům vystavena separátně.

Upozornění - Kapacita pro zkoušení na místě již byla naplněna, ostatní zájemci budou prozkoušeni v individuálně domluvených termínech.

Registrace na seminář

Registrace probíhá přes webový formulář umístěný ve spodní části stránky. Po jeho vyplnění vám bude automaticky vystavena faktura pro zaplacení registračního poplatku. Na závěr školení bude účastníkům vydáno potvrzení o absolvování kurzu.

Cena kurzu:

 • Celý seminář - 7520 Kč bez DPH (9100 Kč včetně DPH)
 • Kalibrační laboratoře začátečníci - 4793 Kč bez DPH (5800 Kč s DPH)
 • Kalibrační laboratoře pokročilí - 3471 Kč bez DPH (4200 Kč s DPH)
 • Měření teploty v praxi - 4050 Kč bez DPH (4900 Kč včetně DPH)
 • Specifické aplikace měření teploty a vlhkosti - 4050 Kč bez DPH (4900 Kč včetně DPH)

 

Ubytování

Účastníci si můžou zabezpečit ubytování přímo v hotelu konání semináře za zvýhodněnou cenu, je potřeba se odkázat na seminář pořádaný ČMI. Objednávky na ubytování zasílejte písemně na: recepce@trivezicky.cz, tel. kontakt je + 420 567 129 111.

Cena za jednolůžkový pokoj je 1087 Kč bez DPH (1250 Kč s DPH), cena za osobu na dvoulůžkovém pokoji je 735 Kč bez DPH (845 Kč s DPH).

Při rezervaci ubytování přes různé portály (např. booking, HRS, hotel.cz) není možné garantovat zvýhodněnou cenu.

 

Začátek akce: 
Úterý, 23. Květen 2017 - 10:00
Pořádající středisko: 
oddělení primární metrologie tepelně-technických veličin
Konec registrace: 
Středa, 17. Květen 2017 - 0:00
You must have Javascript enabled to use this form.