Jste zde

Kalibrace, ověřování a zkoušky schválení typu kontaktních snímačů teploty

Kalibrační služby v oblasti odporových snímačů teploty jsou pokryté mezinárodně uznávanou akreditací pod logem CIPM MRA.

Kalibrace odporových snímačů a měřících řetězců teploty:

  • Kalibrace porovnáním v rozsahu (-80 až 660) °C
  • Kalibrace v malých pevných bodech (tzv. „slim cells“) v rozsahu (−38,8344 až 660,323) °C

Ověřování odporových snímačů a měřících řetězců teploty, dle příslušných certifikátů schválení typu:

  • Prvotní ověření po uvedení měřidla na trh
  • Následné ověření

Zkoušky schválení typu:

  • Zkoušky schválení typu dle příslušných platných předpisů a norem

Kalibrace dotykových teploměrů:

  • Kalibrace dotykových teploměrů porovnáním v rozsahu (0 až 550) °C
  • Poradenství v oblasti měření povrchové teploty

Charakterizace kompaktních termostatizovaných systémů v rozsahu (-80 až 660) °C

 

Cena výkonu je stanovena před jeho započetím dohodou.

 

Rádi bychom Vás požádali o dodržování následujících několika zásad pro zasílání měřidel do laboratoře, urychlí se tím celý proces zprovoznění a kalibrace měřidel

  • pro zajištění co nejkratší doby kalibrace prosíme zákazníky o domlouvání termínů kalibrací předem (emailem nebo telefonicky)
  • měřidla do laboratoře zasílejte vyčištěná (jinak bude účtovaná částka za vyčištění měřidla)
  • s měřidlem posílejte všechny nezbytné součásti, nebude-li s pracovníky kalibrační laboratoře domluveno jinak. Patří sem zejména propojovací kabely, napájecí zdroje, popř. špatně dostupný ovládací a vyhodnocovací software v případě komunikace měřidla s PC.

 

 

<zpět