You are here

Internal Organizational Unit (IOU) - CMI Directorate

Název

CMI Inspection Body

Address

Okružní 31, 638 00 Brno

Telefon

545 555 111

Director

RNDr. Pavel Klenovský

Phone: 545 555 101 

Email: pklenovsky@cmi.cz

Mapa

Orders are accepted by the departments heads, see the following summary

Číslo Název oddělení Další specifikace
0601
0611