Jste zde

Kontakty

Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Jan Rusňák Ph.D. vedoucí oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření jrusnak@cmi.cz 266 020 298 722 087 582
Ing. Jana Sochorová metrolog jsochorova2@cmi.cz 266 020 389, 266 020 460
Ing. Pavel Auerbach metrolog pauerbach@cmi.cz 266 020 400
Ing. Petr Kovář metrolog pkovar@cmi.cz 266 020 407 607 803 188
Mgr. Jana Šmoldasová metrolog jsmoldasova@cmi.cz 266 020 310, 266 020 285 702 291 377
Ing. Jaroslav Šolc Ph.D. metrolog jsolc@cmi.cz 266 020 487 702 291 332
RNDr. Pavel Dryák CSc. metrolog pdryak@cmi.cz 266 020 244 602 361 724
Mgr. Monika Mazánová Ph.D. metrolog mmazanova@cmi.cz 266 020 400 776 419 890
Ing. Ludmila Štemberková metrolog (t.č. MD) lstemberkova@cmi.cz
Ing. Zdeněk Vykydal Dr.rer.nat. metrolog zvykydal@cmi.cz 266 020 299
Ing. Vladimír Sochor metrolog vsochor@cmi.cz 266 020 285, 266 020 400 607 853 049