Jste zde

Referát správy zahraničních úkolů vědy a výzkumu

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Referát správy zahraničních úkolů vědy a výzkumu

Číslo

0420

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Mgr. Peter Kiška

Telefon: 545 555 331 

E-mail: pkiska@cmi.cz

Mapa