You are here

ILC Department

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

ILC Department

Číslo

0318

Address

Okružní 31, 638 00 Brno

Head of Department

RNDr. Simona Klenovská

Phone: 545 555 157 

Email: sklenovska@cmi.cz

Mapa

Další služby

Referát organizuje na vnitrostátní i mezinárodní úrovni mezilaboratorní porovnávací zkoušky, případně zabezpečuje dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Více informací zde.