Jste zde

Referát MPZ

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Referát MPZ

Číslo

0318

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

RNDr. Simona Klenovská

Telefon: 545 555 157 

E-mail: sklenovska@cmi.cz

Mapa

Další služby

Referát organizuje na vnitrostátní i mezinárodní úrovni mezilaboratorní porovnávací zkoušky, případně zabezpečuje dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Více informací zde.