Jste zde

Referát plánu a kontroly TR

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

Referát plánu a kontroly TR

Číslo

0212

Adresa

Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Vedoucí oddělení

Telefon:  

E-mail:

Mapa

Další služby

  • referát zejména řídí uchovávání a rozvoj státních etalonů ČR a činnosti, spojené s deklarováním nejlepších kalibračních a měřicích schopností v rámci Ujednání CIPM MRA
  • v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje národního metrologického systému řeší ČMI soubor úkolů technického rozvoje, které se svým charakterem pohybují od aplikovaného výzkumu až k řešení konkrétních technických úkolů.
  • přehled úkolů řešených v roce 2014 se základními tézemi zadání je zde