You are here

TESTCOM - Certification Body for products

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

TESTCOM - Certification Body for products

Číslo

0120

Address

Okružní 31, 638 00 Brno

Head of Department

Ing. Miloš Prchlík

Phone: 271 192 306 

Email: mprchlik@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Další služby

  TESTCOM - Certifikační orgán certifikující produkty (dále COV) provádí certifikační činnost na základě smluv o certifikaci, případně dozorové činnosti, podle obchodního zákoníku (zákon 513/1991Sb.), uzavřených se zákazníky - žadateli o certifikaci, případně se zájemci  o služby certifikačního orgánu

  Certification Body for products nr. 3136 accredited by Czech Accreditation Institute accreditation requirements according to ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, Certificate of accreditation and annex to Certificate of accreditation.

  Authorizied Body nr. 250 (according to Government Regulation no. 426/2000 Sb. ve znění NV č. 483/2002 Sb. a č. 251/2003 Sb.), detailed information here.

  Notifikovaná osoba pro rádiová a koncová telekomunikační zařízení č. 1383 (podle směrnice EU 1999/5/ES), podrobnosti zde.