Jste zde

TESTCOM - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

TESTCOM - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

Číslo

0120

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Ing. Miloš Prchlík

Telefon:  

E-mail: mprchlik@cmi.cz

Mapa

Další služby

 

TESTCOM - Certifikační orgán certifikující produkty (dále COV) provádí certifikační činnost na základě smluv o certifikaci, případně dozorové činnosti,  uzavřených se zákazníky - žadateli o certifikaci, případně se zájemci  o služby certifikačního orgánu

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3136 akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, Osvědčení o akreditaci a příloha k Osvědčení o akreditaci.

Oznámený subjekt  č. 1383 (Nařízení vlády č. 426/2016 Sb.).

Notifikovaná osoba č. 1383 pro úvádění rádiových zařízení na trh (podle směrnice EU 2014/53/EU), podrobnosti zde.

  • Kontaktní osoba: Ing. František Šebek, CSc., tel. +420 271 192 158, fsebek@cmi.cz
  • Žádost o certifikaci dle směrnice zde
  • Informace pro žadatele zde
  • Ceník služeb zde
  • Dotazník spokojenosti zákazníka zde