Jste zde

oddělení kmitočtového inženýrství a validace softwaru

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení kmitočtového inženýrství a validace softwaru

Číslo

8552

Adresa

Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Vedoucí oddělení

Ing. Čeněk Pavelka CSc.

Telefon: 271 192 153 

E-mail: cpavelka@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Další služby

  • komplexní technická podpora plánování, návrhu kmitočtů a mezinárodní koordinace TV a rozhlasových sítí (ATV, DVB-T, DVB-H, T-DAB, DRM VKV-FM  atd.), mikrovlnných směrových spojů, systémů point-to-multipoint (WiMAX,  MMDS apod.)
  • výpočty, měření a analýza pokrytí rádiovým signálem, vyhodnocení pokrytého území i počtu obyvatel, výpočty a analýza vzájemného rušení v radiokomunikačních sítích (včetně měření kanálového pozadí), návrhy anténních systémů pro požadované pokrytí apod.
  • měření a výpočet kvality radiokomunikačních služeb, zejména mikrovlnných spojů
  • výpočty a studie vzájemné elektromagnetické kompatibility různých radiokomunikačních služeb
  • analýza rušení letecké radionavigace VKV FM rozhlasovými vysílači
  • návrhy vhodných kmitočtových pásem i konkrétních kmitočtů pro nové radiokomunikační systémy
  • řešení otázek současného i výhledového využívání kmitočtového spektra v ČR
   a v rámci CEPT a ITU, spolupráce s těmito organizacemi
  • zpracování úplné dokumentace pro vnitrostátní i mezinárodní kmitočtovou koordinaci nově zaváděných radiokomunikačních systémů i jednotlivých stanic, zpracování žádostí na ČTÚ
  • zabezpečení komplexní softwarové podpory kmitočtového plánování a návrhů radiokomunikačních sítí
  • konzultační, školící a vědeckotechnická činnost v oboru využití kmitočtového spektra
  • výzkum šíření elektromagnetických vln v mikrovlnných a optických pásmech