You are here

Unit of economy and administration

Address

8502 - oddělení ekonomicko - správní, THZ
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa

Další služby

Oddělení zajišťuje provoz areálu dřívějšího TESTCOM, Technického a zkušebního ústavu telekomunikací a pošt.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, vedoucí střediska Ing. Kařízkovou nebo sekretariát fundamentální metrologie.