Jste zde

oddělení ekonomicko - správní, THZ

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení ekonomicko - správní, THZ

Číslo

8502

Adresa

Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Vedoucí oddělení

Ing. Alena Kařízková

Telefon: 271 192 216 

E-mail: akarizkova@cmi.cz

Mapa

Další služby

Oddělení zajišťuje provoz areálu dřívějšího TESTCOM, Technického a zkušebního ústavu telekomunikací a pošt.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, vedoucí střediska Ing. Kařízkovou nebo sekretariát fundamentální metrologie.