Jste zde

oddělení radiometrie a fotometrie

Kontakt

8018 - oddělení radiometrie a fotometrie
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • fotometrie a radiometrie

  Kalibrované přístroje

  • lampa s wolframovým vláknem, jiné zdroje
  • luxmetr
  • širokopásmový detektor
  • vláknově optické detektory křemíkových pastí
  • UV-A radiometr
  • spektrálně neutrální materiál
  • zdroj použitý v oblasti vláknové optiky
  • analyzátor optického spektra
  • měřič vlnových délek
  • spektrofotometry
  • kolorimetrický etalon
  • kolorimetry
  • leskoměry
  • leskoměrné etalony
  • světelné zdroje
  • kolorimetrické boxy
  • transmisní spektrofotometry
  • etalonové filtry
  • optické denzitometry
  • etalony optické hustoty
  • optické radiometry
  • vláknové výkonoměry
  • atenuátory
  • vláknové spektrální analyzátory
  • etalonové světelné zdroje
  • jasoměry
  • spektroradiometry
  • zdroje optického záření

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • konzultace
  • vývoj metod měření
  • kalibrace a ověřování luxmetrů: objednávkový formulář pro kalibraci, pro ověření; vyplněný formulář zasílejte na tento e-mail: luxmetry@cmi.cz