Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

ČMI uvedl do provozu nový mobilní pístový etalon průtoku v rozsahu do 750 m3/h. Etalon bude použit pro všechny potřebné metrologické operace na místě používání průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda - od kalibrací po posuzování shody podle modulu F a G směrnice EU MID, MI-005. Podrobnosti naleznete zde

Vydáno 20. 04. 2015

ČMI – OI Praha, odd. 1035 úspěšně absolvovalo recertifikační audit v oblasti vývoje a výroby sekundárních etalonů radionuklidů. Nový certifikát naleznete zde. 

 

Vydáno 10. 04. 2015

ČMI obdržel po pravidelné dozorové návštěvě nové Osvědčení o akreditaci včetně přílohy pro Zkušební a Kalibrační laboratoř ČMI. Další informace naleznete zde

Vydáno 21. 10. 2015

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.