Jste zde

Označování

Zde je příklad základního způsobu značení podle Směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU.

CE - značka shody

M16 - doplňkové metrologické označení

1383 - identifikační číslo notifikované osoby - Český metrologický institut