Jste zde

Postupy posuzování shody

V přiloženém souboru jsou uvedeny všechny postupy posuzování shody s detailním popisem dle "Modré příručky" Evropské Komise. Seznam možných postupů pro jednotlivé druhy měřidel je:

1. Váhy s neautomatickou činností - B+D, B+F, G (D1,F1 pro systémy bez elektronických zařízení a bez pružiny k vyvažování zátěže)

2. Vodoměry na teplou a studenou vodu - B+F, B+D, H1

3. Plynoměry, přepočítávače množství plynu B+F, B+D, H1

4. Elektroměry k měření činné energie B+F, B+D, H1

5. Měřidla tepla B+F, B+D, H1

6. Měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda B+F, B+D, H1, G

7. Váhy s automatickou činností B+D, B+E, B+F, D1, E1, G, H1 (záleží na druhu systému)

8. Taxametry - B+F, B+D, H1

9. Ztělesněné míry – hmotné délkové měrky F1, D1, B+D, H, G

10. Ztělesněné míry – odměrné nádoby A2, F1, D1, E1, B+E, B+D, H

11. Přístroje, měřidla k měření rozměrů – měřidla pro měření délky  B+D, B+E, B+F, F1,E1, D1, G, H, H1 (záleží na druhu systému)

Soubory ke stažení: