Jste zde

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek

Napsal uživatel pklenovsky dne 10 Prosinec, 2015 - 11:17.

ČMI je od r. 2003 akreditovaným poskytovatelem mezilaboratorních porovnání (MPZ), kterých se účastní většinou akreditované kalibrační laboratoře. Jde o tzv. pilotovaná MPZ, kdy referenční měření zkušebních položek většinou provádí laboratoře fundamentální metrologie ČMI, které se pravidelně účastní klíčových porovnání na globální nebo evropské úrovni v rámci ujednání CIPM MRA (viz www.bipm.org). V posledních letech se sdružení akreditačních orgánů zemí EU Evropská spolupráce pro akreditaci (EA) rozhodlo prověřovat platnost multilaterální dohody o uznávání kalibračních certifikátů v oblasti akreditace prostřednictvím  MPZ, které si samo organizuje. Poskytovatelé těchto porovnání na evropské úrovni jsou vybíráni na základě výběrového řízení jedním z organizačních útvarů EA. ČMI v r. 2015 získal  zakázky na 3 taková porovnání: Koncové měrky do 100 mm, Kalibrátor momentových klíčů a Termočlánky typu N s celkovým počtem účastníků 100. Úspěšná organizace takových porovnání má pro ČMI značný synergický efekt – přidáme-li k tomu fakt, že porovnání organizovaných ČMI se ročně účastní ca 400 laboratoří z celého světa (od Singapuru po Chile), lze konstatovat, že ČMI je jedním z vedoucích poskytovatelů MPZ v celém světě. V případě zájmu o informace či o účast v MPZ se obraťte na RNDr. Simonu Klenovskou, sklenovska@cmi.cz.