Jste zde

Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

ČMI zveřejňuje nabídky na prodej a pronájem majetku státu, k němuž má svěřeno právo hospodařit.

Nepotřebný majetek je přednostně nabízen organizačním složkám státu a státním organizacím prostřednictvím webových stránek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - https://nabidkysi.uzsvm.cz/. Pronájem nemovitého majetku se nabízí prostřednictvím Centrálního registru administrativních budov - crab.uzsvm.cz.

Nabídky na prodej, příp. pronájem majetku státu, o ktarý neprojevily zájem žádné organizační složky státu nebo státní organizace, jsou zveřejněny na webových stránkách ČMI (https://www.cmi.cz/node/887) a v informačním systému o dražbách a ostatních nabídkách - http://www.centralniadresa.cz, který je provozován Českou poštou, s.p.