Jste zde

Dynamická vážení automobilů ve vysokých rychlostech

Dynamická vážení automobilů ve vysokých rychlostech

(14RPT02, AWICaI, Traceable calibration of automatic weighing instruments operating in the dynamic mode)

S vývojem vážicích technologií automatické vážicí přístroje (AWI), provozované v dynamickém módu, stále častěji nahrazují tradičnější neautomatické přístroje (NAWI). Zatímco ale NAWI jsou rutinně kalibrovány akreditovanými kalibračními laboratořemi, kalibrace AWI nejsou dostatečně dobře definovány. Vyvstává tudíž potřeba vyvinout opakovatelné kalibrační metody a modely vyhodnocení nejistot pro různé skupiny AWI pracující v dynamickém módu.
 
Český metrologický institut se v oblasti hmotnosti zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Brno v čele s Ing. Ivanem Křížem, ikriz@cmi.cz.