Jste zde

Zpřesnění průmyslové etalonáže v oblasti středního tlaku a vakua

Zpřesnění průmyslové etalonáže v oblasti středního tlaku a vakua

(14IND06, pres2vac, Industrial standards in the intermediate pressure-to-vacuum range)

Měření nízkých přetlaků, podtlaků, diferenčních a absolutních tlaků s rigorózní metrologickou návazností jsou důležitá např. pro realizaci podmínek čistého prostředí v průmyslu farmaceutickém a biotechnologickém, polovodičovém, petrochemickém a leteckém, v mikro a nanotechnologiích, elektrárnách a meteorologii. Rostou nároky průmyslu a kalibračních laboratoří na zlepšování kalibračních služeb na úrovni NMI, stejně jako potřeba alternativních etalonů tlaku, jež by se obešly bez rtuti. Budou tedy vyvinuty nové etalony tlaku a kalibrační metody pro rozsah od cca 1 Pa do cca 10 kPa. Výsledkem bude vyšší efektivita a bezpečnost průmyslových procesů, základna pro nové technologie a redukce rizik pro životní prostředí. 

Český metrologický institut se v oblasti metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Brno v čele s Mgr. Dominikem Pražákem, Ph.D., dprazak@cmi.cz. Z ČR dále v projektu participuje RNDr. Ladislav Peksa, CSc. ze Společné laboratoře metrologie vakua ČMI a MFF UK.