Jste zde

Váhy NAWI s pokladním systémem (POS)

Napsal uživatel pklenovsky dne 29 Červen, 2015 - 11:46.

Váhy s neautomatickou činností jsou na trh uváděny podle nařízení vlády č. 121/2016 Sb., resp. jsou uváděny na jednotný evropský trh podle směrnice 2014/31/EU „o vahách s neautomatickou činností“. V případě těchto vah, jsou-li určeny k použití pro přímý prodej veřejnosti, se vztahují požadavky směrnice i na pokladní systém, k němuž je váha připojena, jestliže tento systém plní některou z funkcí, která je předmětem regulace v rozsahu zmíněných předpisů. Nejen, že tyto požadavky musí váha s pokladním systémem splňovat, ale jejich splnění musí být prokázáno stanovenými zkouškami a posouzeními a pokryto prohlášením o shodě se zmíněnou směrnicí, které vydává výrobce váhy s neautomatickou činností. V praxi nastává zvláště složitá situace v případě NAWI, které až po uvedení na trh a do provozu (bez POS) jsou následně propojeny s POS a mají být používány pro přímý prodej veřejnosti. Detailní informace o řešení těchto situací před účinností nařízení vlády č. 121/2016 Sb. naleznete zde.