Jste zde

Povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením

ČMI může povolit krátkodobé používání stanoveného měřidla v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením s omezením této doby. Rozhodnutí se plošně vztahuje

  • váhy s neautomatickou činností,
  • váhy s automatickou činností,
  • měřidla protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejních stojanů,
  • měřidla protečeného množství zkapalněných plynů - výdejních stojanů na LPG,
  • měřidla protečeného množství stlačeného zemního plynu - výdejních stojanů na CNG,
  • měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby a
  • procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu.

 U jiných druhů měřidel se v této věci rozhoduje individuálně.

Toto rozhodnutí s účinností od 8. 6. 2020 nahrazuje rozhodnutí číslo 0111-RS-C003-20 ze dne 17. 3. 2020.

S předchozím povolením souvisí i postup jak a kde podat do ČMI informaci o provedení opravy.