You are here

TAČR

Technology Agendy of the Czech Republic 

TA02010784 - Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu (2012-2015, TA0/TA)

TA03010663 - Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů (2013-2016, TA0/TA)

TAČR