You are here

Jako distributor energie provádíme i montáž našich stanovených měřidel pro účely měření množství dodané energie. Vztahuje se na nás povinnost registrace podle zákona o metrologii?

English translation unavailable for Jako distributor energie provádíme i montáž našich stanovených měřidel pro účely měření množství dodané energie. Vztahuje se na nás povinnost registrace podle zákona o metrologii?.