You are here

Světový den metrologie

Submitted by kfiala on 20 May, 2024 - 08:26

Tento rok poprvé je Světový den metrologie slaven na základě rezoluce Generální konference UNESCO, která vyhlásila 20. květen Světovým dnem metrologie.Toto rozhodnutí přináší nové příležitosti pro propagaci metrologie v souladu s posláním UNESCO vytvářet lepší svět prostřednictvím vědy a vzdělávání.

Metrologie poskytuje základ pro rozhodování založené na datech a rozvoj politiky v oblasti udržitelnosti. Tím, že poskytuje přesná měření v různých aspektech udržitelnosti, pomáhá organizacím, vládám i jednotlivcům přijímat informovaná rozhodnutí, která přispívají k udržitelnější budoucnosti. Světový den metrologie 2024 se zaměřuje na mnoho možností měření, které přispívají k udržitelnému globálnímu hospodářství a životnímu prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva vytvořila rámec pro celosvětovou spolupráci v oblasti vědy o měření a jejích průmyslových, obchodních a společenských aplikací. Původní cíl Metrické konvence - celosvětová jednotnost měření - je dnes stejně důležitý jako v roce 1875.

Další informace naleznete zde: https://www.worldmetrologyday.org.