Jste zde

Quantum sensors for metrology based on single-atom-like device technology

Kód projektu: 20IND05

Vysoutěžení projektu: 2020

Implementace projektu: 2021 – 2024

Vedoucí řešitel projektu: Paolo Traina, INRIM, Itálie

Účastníci projektu:

 • Aalto University, Metrology Research Institute, Aalto, Finsko
 • Danish Fundamental Metrology, DFM, Dánsko
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
 • Danmarks Tekniske Universitet, Dánsko
 • Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, Francie
 • Qnami AG, Švýcarsko
 • Sparrow Quantum A/S, Dánsko
 • THALES, Francie
 • Università degli Studi di Torino, Itálie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Dott. Geiland Porrovecchio

Web: https://qadet.cmi.cz/

Manažerské shrnutí projektu: V roce 2018 činil celosvětový trh jen s magnetickými senzory 1,7 miliardy eur. Kvantové senzory (QS) by mohly potenciálně způsobit revoluci v jakékoli oblasti, kde jsou zapotřebí přesné senzory, a vývoj metrologie pro ně je jedním ze čtyř cílů stěžejního programu EU Quantum Flagship. Rozšíření a komercializace QS vyžaduje nezávislé a přísné testování nových zařízení a systémů. Cílem tohoto projektu je vyvinout novou třídu jednoatomových QS zařízení spolu s technikami pro jejich charakterizaci. Budou definovány optimální metody pro hodnocení reprodukovatelnosti při výrobě a charakterizaci systémů QS. Tato nová zařízení slibují, že poskytnou vysoce citlivá měření vlastností v nanoměřítku, jako jsou elektromagnetická pole, teplota a napětí, což umožní evropským NMI vyvinout infrastrukturu a spolehlivé standardy pro vznikající odvětví QS technologií.