Jste zde

Stanovená měřidla

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb., v platném znění, k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam:

  • a)   v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy,
  • b)   pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
  • c)   pro ochranu zdraví,
  • d)   pro ochranu životního prostředí,
  • e)   pro bezpečnost při práci nebo
  • f)    při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

 

Seznam druhů stanovených měřidel naleznete ve výše již zmíněné vyhlášce.

 

Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření (k zániku platnosti ověření a tedy i zániku použitelnosti měřidla s významem jako měřidlo stanovené nemusí dojít jen uplynutím doby platnosti - viz předchozí odkaz).

S používáním některých druhů stanovených měřidel a jejich ověřováním mohou být spjaty specifické informace významné pro odbornou veřejnost, jejich uživatele či jiné subjekty a orgány. Podmenu této webové stránky je k dispozici, aby k nim  stránka mohla jednoduše přivádět; aktuálně se jedná o :

- aktuální seznam typů taxametrů a verzí jejich řídících SW povolených pro provozování taxislužby v ČR jako měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby.