You are here

Registrace subjektu, který opravuje stanovená měřidla, popřípadě provádí jejich montáž