You are here

Vyžádání informace o povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením