Jste zde

Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery

Název projektu: RaDron – Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery

Program projektu: TREND 1

Kód projektu: FW01010317

Poskytovatel projektu: Technologická agentura České republiky

Implementace projektu: 1.1.2020 - 31.12.2022

Odpovědný řešitel projektu: Jan Jakůbek, ADVACAM s.r.o.

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Jan Rusňák, Ph.D.

Účastníci projektu mimo ČMI: ČVUT v Praze (fakulta elektrotechnická)

Manažerské shrnutí projektu: Cílem projektu je vývoj miniaturního zařízení pro rychlé nalezení statického i pohyblivého zdroje gama záření a jeho integrace do malého autonomního letounu (dronu). Dále pak adaptace detektoru pro statické a příruční zobrazování zdrojů radiace, a to včetně připojení do mobilního telefonu. Detektor ve formě Comptonovy kamery bude založen na moderním detekčním čipu typu Timepix3 osazeným Si či CdTe senzorem. Pro dron bude vyvinuta umělá inteligence pro vyhledávat zdrojů i v náročných scénářích, např. mimo signál GPS. Řešení využije i více kooperujících dronů, které v reálném čase adaptují plán k rychlejšímu nalezení zdroje. Scénáře zahrnují jak monitorování radiace v jaderných uložištích, tak i rizikové situace jako jaderné havárie či monitorování radiačních rizik členů záchranného systému.