Jste zde

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby k jednotlivým druhům měřidel podléhajících posouzení shody

Druh měřidla

Kontaktní osoba

Váhy s neautomatickou i automatickou činností

Ing. Ivan Kříž

Vodoměry

Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

Plynoměry a přepoč. množství plynu

Ing. Tomáš Valenta

Elektroměry

Mgr. Petr Jakubík, Ph.D.

Měřidla tepla

Ing. Jaroslav Synáč, CSc.

Měřidla protečeného množství kapalin jiných než voda

Mgr. Jindřich Bílek

Taxametry

Ing. Stanislav Hynek

Hmotné délkové měrky

Ing. Václav Duchoň

Odměrné nádoby

Zdenka Šmídová

Měřičky délky

Ing. Tomáš Skopal

 

Další informace naleznete v kontaktech