You are here

Předběžné tržní konzultace (PTK)

Submitted by msvoboda1 on 23 August, 2021 - 09:14

Předběžné tržní konzultace (PTK)

ČMI zahájil PTK k veřejné zakázce „Rekonstrukce a dodávka zařízení pro laboratoř průtoku kapalin 2“.

Veškeré informace k PTK včetně dotazníků jsou uveřejněny v Národním elektronickém nástroji na adrese:

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1177574800-408006000/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1177574800-408006000

Písemné odpovědi na dotazy zadavatele je možné posílat do 10.9.2021 do 15:00 hod.