Jste zde

Krajský soud v Brně - vyrozumění výzva, a poučení osob zúčastněných na řízení

U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 67 A 2/2021 zahájeno řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy vydané Českým metrologickým institutem č. 0111-OOP-C010-15, č.j. 0313/009/15/Pos, v části 3.15 „Instalace vah“.
 
Celá výzva je k dispozici zde.