You are here

Používáme analyzátory alkoholu v dechu ke kontrole zaměstnanců, a když nafoukají, pošleme je na odběr krve a podle jeho výsledků jim eventuálně zakážeme přístup a práci. Prý jsou tyto analyzátory stanovenými měřidly, ale my je k takovým účelům nepoužíváme

V případě některých aplikací  analyzátorů alkoholu v dechu uživatelé uvádějí, že měřidlo používají pouze k orientační selekci jako pracovní a mají je navázáno kalibrací. Teprve při podezření na vliv alkoholu přikročí uživatel ke krevní zkoušce, která má pozici zkoušky rozhodující o vyřazení zaměstnance z pracovního procesu, finančním postihu, zahájení příslušného řízení s řidičem motorového vozidla atd. I při takovém pojetí platí:Pouze v případě analyzátorů alkoholu v dechu používaných např. pro vlastní potřebu občana se nejedná o stanovené měřidlo, protože na takovou osobu se zákon o metrologii nevztahuje.V případě analyzátorů alkoholu v dechu používaných zaměstnavateli např. ke kontrole způsobilosti zaměstnanců k pracovní činnosti, k zajištění bezpečnosti práce atd., a především v případě analyzátorů alkoholu v dechu používaných policií se jedná jednoznačně o stanovená měřidla, neboť následkem jejich indikací dochází k omezení práv příslušné osoby, k jejímu podřízení odběru krve atd.Při nesouhlasu s tímto stanoviskem se může uživatel obrátit na ÚNMZ, který v případě pochybností o zařazení měřidla do kategorie dle § 3 odst. 6 zákona o metrologii rozhodne. Předběžně v této věci však existuje následující odborný názor ÚNMZ ze dne 21.4.2006: Jako stanovená měřidla se používají všechny analyzátory alkoholu v dechu, mimo analyzátorů, používaných k vlastní potřebě (obdobně jako lékařské teploměry a tonometry), a to proto, že se na základě naměřených hodnot analyzátorů usuzuje na spáchání přestupku (trestného činu) a k jeho prokázání pak následují další kroky, které vedou k omezení práv příslušné osoby. Stát musí zabezpečit, aby se tak dělo pouze v odůvodněných případech. Obzvláště to pak platí v těch případech, kdy se rozhoduje pouze na základě údaje analyzátorů. To byl i důvod, proč analyzátory byly zařazeny do kategorie stanovených měřidel .Poznámka: měřidla, která byla zařazena do kategorie měřidel stanovených, ale změnou právní úpravy z nich byla vyřazena, se stávají měřidly pracovními, podle § 11 odst. 1 zákona o metrologii již dalšímu ověření nepodléhají a jejich uživatelé si zajistí jejich metrologickou návaznost podle § 5 odst. 6 zákona o metrologii.