Jste zde

Jak jsou evropské směrnice nového přístupu implementovány do české legislativy?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh je implementována nařízením vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh je implementována nařízením vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh.

Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a rozhodnutí Komise 2010/227/EU  o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed), a další související směrnice týkající se zdravotnických prostředků jsou implementovány zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, nařízením vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a nařízením vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.