Jste zde

COMAR a VIRM

COMAR

Jedním ze zdrojů informací o CRM/RM je databáze COMAR.

COMAR je mezinárodní databáze pro certifikované referenční materiály (dále CRM). Obsahuje kontaktní údaje o výrobcích CRM, popisy (popis aplikace, balení, uskladnění), pole uplatnění, formy, matrice, chemické složení atd. Dále obsahuje přídavné informace o CRM (soubory s daty ? certifikáty, seznamy, reference) a status jakosti.

Národním kódovacím centrem pro databázi COMAR je ČMI ( Ing. Jan Beránek jberanek@cmi.cz )

Bližší informace o historii databáze najdete zde.

Databázi CRM COMAR najdete na http://www.comar.bam.de .

VIRM

Virtual Institute for Reference Materials (VIRM) je zkratkou pro Virtuální institut pro referenční materiály. Je založen na aktivní činnosti konsorcia expertů z výzkumných a vývojových organizací, státních a soukromých laboratoří, výrobců RM a průmyslu z celé Evropy. Jeho účelem je usnadnit rozšiřování informací a rad, znalostí a pomoci v oblasti RM a příbuzných oborech. Má také sloužit jako nástroj řízení jakosti analytických měření.

Národním kontaktem je doc. Ing. Jan Kučera, CSc. ( kucera@ujf.cas.cz )

Bližší informace naleznete zde a na http://www.VIRM.net .