Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: izolační odpor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
(0.01 - 100) TΩ (0.02 - 1) % 131-MP-C006
Měřená veličina: ochranná smyčka, impedance sítě a zemní smyčka
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (25 - 25) mΩ (5 - 5) mΩ 131-MP-C006
9.21 (50 - 50) mΩ (5 - 5) mΩ 131-MP-C006
9.21 (100 - 100) mΩ (5 - 5) mΩ 131-MP-C006
9.21 (330 - 330) mΩ (7 - 7) mΩ 131-MP-C006
9.21 (500 - 500) mΩ (8 - 8) mΩ 131-MP-C006
9.21 (1 - 1) Ω (10 - 10) mΩ 131-MP-C006
9.21 (1.8 - 1.8) Ω (18 - 18) mΩ 131-MP-C006
9.21 (5 - 5) Ω (30 - 30) mΩ 131-MP-C006
9.21 (10 - 10) Ω (60 - 60) mΩ 131-MP-C006
9.21 (18 - 18) Ω (100 - 100) mΩ 131-MP-C006
9.21 (50 - 50) Ω (300 - 300) mΩ 131-MP-C006
9.21 (100 - 100) Ω (500 - 500) mΩ 131-MP-C006
9.21 (180 - 180) Ω (1 - 1) Ω 131-MP-C006
9.21 (500 - 500) Ω (2.5 - 2.5) Ω 131-MP-C006
9.21 (1 - 1) kΩ (5 - 5) Ω 131-MP-C006
9.21 (1.8 - 1.8) kΩ (10 - 10) Ω 131-MP-C006
Měřená veličina: vypínací proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (3 - 3000) mA (0.02 - 0.02) % 131-MP-C006
9.21 (3 - 3000) mA (1 - 1) % 131-MP-C006
Měřená veličina: vypínací čas
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (10 - 5000) ms (0,02%+0,25ms - 0,02%+0,25ms) 131-MP-C006
9.21 (10 - 5000) ms (0.05 - 0.05) ms 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud pasivní
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+2mA - 0,3%+2mA) 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud diferenciální
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+2mA - 0,3%+2mA) 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud substituční
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+2mA - 0,3%+2mA) 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud aktivní
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+1mA - 0,3%+1mA) 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 30) mA (0.055 - 0.055) % 131-MP-C006
Měřená veličina: vysoké napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.21 (0 - 10) kV (0,3%+5V - 0,3%+5V)
 • frekvence 0 Hz
131-MP-C006
9.21 (0 - 10) kV (0,5%+5V - 0,5%+5V)
 • frekvence 50 Hz
131-MP-C006
Měřená veličina: vertikální činitel vychylování
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.22 (1 - 21) mV (0,1% MH + 15mV - 0,1% MH + 15mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (21 - 556) mV (0,1% MH + 1mV - 0,1% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (0.556 - 210) V (0,05% MH + 1mV - 0,05% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
Měřená veličina: časová základna
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.23 (1.0E-9 - 50) s (2.5E-7 - 2.5E-7) 113-MP-C008
Měřená veličina: šířka pásma
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.24 (0 - 100) MHz (3 - 3) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 550) MHz (6 - 6) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 1.1) GHz (8 - 8) % 113-MP-C008
Měřená veličina: doba náběhu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.25 (300 - 300) ps (12 - 12) ps 113-MP-C008
Měřená veličina: střídavý výkon
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.0005 - 60) kW (0.024 - 0.13) %
 • frekvence (50) Hz
 • napětí (10 až 600) V
 • proud (0,05 až 100) A
 • cos φ 0,2 až 1
611-MP-C042
Měřená veličina: module impedance
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(1 - 1000) mΩ (0.002 - 0.02) %
 • frekvence 50 Hz až 1 kHz
611-MP-C040
Obor měření: průtok
Měřená veličina: proteklý objem
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.006 - 7) m3/h 0.2 %
 • tekutina voda
615-MP-C151 OOP
Obor měření: teplota a vlhkost
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
1012-200 (-196 - -196) °C 35 mK
 • kalibrace kapalným dusíkem při atmosférickém tlaku  
133-MP-C002
1012-230 (193.2 - 273.1) K 20 mK
 • teplotně řízený kryostat 
133-MP-C002
1012-240 (0.01 - 0.01) °C 4 mK
 • teplotně řízený kryostat 
133-MP-C002
1012-250 (-80 - 156) °C 20 mK
 • teplotně řízený kryostat a vodní lázeň 
133-MP-C002
1012-260 (156 - 300) °C 25 mK
 • teplotně řízená vodní a olejová lázeň 
133-MP-C002
1012-270 (300 - 420) °C 35 mK
 • teplotně řízená olejová a solná lázeň 
133-MP-C002
1012-280 (420 - 550) °C 55 mK
 • teplotně řízená solná lázeň 
133-MP-C002
1012-290 (550 - 660) °C 90 mK
 • teplotně řízená tepelná trubice 
133-MP-C002
1012-291 (663 - 800) °C 60 mK
 • teplotně řízená tepelná trubice 
133-MP-C002
1012-295 (-30 - 420) °C 0.45 K
 • teplotně řízená pec s blokem 
133-MP-C002
1012-296 (420 - 800) °C 0.85 K
 • teplotně řízená pec s blokem 
133-MP-C002

Stránky