Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: stejnosměrný odpor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.6 (1 - 2) GΩ (120 - 120) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (1 - 2) GΩ (120 - 120) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (1 - 2) GΩ (120 - 120) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (1 - 2) GΩ (120 - 120) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (2 - 10) GΩ (0.52 - 0.52) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (2 - 10) GΩ (0.52 - 0.52) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (2 - 10) GΩ (0.52 - 0.52) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (2 - 10) GΩ (0.52 - 0.52) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (10 - 20) GΩ (0.12 - 0.12) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (10 - 20) GΩ (0.12 - 0.12) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (10 - 20) GΩ (0.12 - 0.12) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.6 (10 - 20) GΩ (0.12 - 0.12) % 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
Měřená veličina: fázový úhel
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0 - 360) ° (0.1 - 0.1) °
  • frekvence 50 Hz
611-MP-C060
Měřená veličina: teplota (kalibrace elektrickou cestou)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.10 (-50 - 1760) °C (0.12 - 0.12) °C 611-MP-C130
9.10 (-50 - 1760) °C (0.16 - 0.16) °C 611-MP-C130
9.10 (0 - 1820) °C (0.14 - 0.14) °C 611-MP-C130
9.10 (-210 - 1200) °C (0.04 - 0.04) °C 611-MP-C130
9.10 (-270 - 400) °C (0.04 - 0.04) °C 611-MP-C130
9.10 (-270 - 1000) °C (0.04 - 0.04) °C 611-MP-C130
9.10 (-270 - 1370) °C (0.05 - 0.05) °C 611-MP-C130
9.10 (-270 - 1300) °C (0.05 - 0.05) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 100) °C (0.03 - 0.03) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 900) °C (0.04 - 0.04) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 800) °C (0.03 - 0.03) °C 611-MP-C130
9.10 (0 - 2500) °C (0.24 - 0.24) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 850) °C (0.02 - 0.02) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 850) °C (0.02 - 0.02) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 850) °C (0.03 - 0.03) °C 611-MP-C130
9.10 (-200 - 850) °C (0.02 - 0.02) °C 611-MP-C130
9.10 (-60 - 250) °C (0.01 - 0.01) °C 611-MP-C130
9.10 (-60 - 250) °C (0.01 - 0.01) °C 611-MP-C130
Měřená veličina: kapacita
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.01 - 1.0E+4) nF (0.05 - 0.2) %
  • frekvence 100 Hz až 20 kHz
611-MP-C041
(0.00019 - 1000) μF (0.1 - 0.3) %
  • frekvence 100 Hz až 1 kHz
611-MP-C030
(0.00035 - 1000) μF (0.3 - 1) %
  • frekvence 100 Hz až 1 kHz
611-MP-C041
Měřená veličina: střídavý odpor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.0001 - 1.0E+4) kΩ (0.05 - 0.2) %
  • frekvence 100 Hz až 20 kHz
611-MP-C041
Měřená veličina: indukčnost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.1 - 10) H (0.5 - 1) %
  • frekvence 100 Hz až 20 kHz
611-MP-C041
Měřená veličina: proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.21 (1 - 1000) A (0.8 - 0.8) %
  • frekvence 0 Hz
131-MP-C006
9.21 (1 - 1000) A (0.5 - 0.5) %
  • frekvence 50 Hz
131-MP-C006
Měřená veličina: izolační odpor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.01 - 100) MΩ (0.0012 - 0.0012) % 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 1) GΩ (0.0017 - 0.0017) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 10) GΩ (0.0017 - 0.0086) % 131-MP-C006
9.21 (10 - 100) GΩ (0.0086 - 0.034) % 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 1) TΩ (0.034 - 0.27) % 131-MP-C006
9.21 (1.0E+10 - 1) GΩ (0.02 - 0.02) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 10) GΩ (1 - 1) % 131-MP-C006
9.21 (0.35 - 100) GΩ (1.2 - 1.5) % 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 1) TΩ (2.5 - 2.5) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 10) TΩ (4 - 4) % 131-MP-C006
9.21 (100 - 100) MΩ (0.002 - 0.002) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 1) GΩ (0.003 - 0.003) % 131-MP-C006

Stránky