Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: vertikální činitel vychylování
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.22 (1 - 21) mV (0,1% MH + 15mV - 0,1% MH + 15mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (21 - 556) mV (0,1% MH + 1mV - 0,1% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (0.556 - 210) V (0,05% MH + 1mV - 0,05% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
Měřená veličina: časová základna
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.23 (1.0E-9 - 50) s (2.5E-7 - 2.5E-7) 113-MP-C008
Měřená veličina: šířka pásma
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.24 (0 - 100) MHz (3 - 3) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 550) MHz (6 - 6) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 1.1) GHz (8 - 8) % 113-MP-C008
Měřená veličina: doba náběhu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.25 (300 - 300) ps (12 - 12) ps 113-MP-C008
Měřená veličina: vf výkon: kalibrační faktor výkonových čidel
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.26 (0.05 - 1.1) (0.9 - 0.9) %MH
 • frekvence 0 GHz až 1 GHz
113-MP-C014
9.26 (0.05 - 1.1) (1.5 - 1.5) %MH
 • frekvence 1 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (0.05 - 1.1) (2 - 2) %MH
 • frekvence 18 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: vf výkon
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.26 (-100 - -50) dBm (0,19-0,0012 (MH+50) - 0,19-0,0012 (MH+50)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 4,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.1 - 0.1) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 4,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (-100 - -50) dBm (0,29-0,005 (MH+50) - 0,29-0,005 (MH+50)) dB
 • frekvence 4,2 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.15 - 0.15) dB
 • frekvence 4,2 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (-90 - -50) dBm (0,44-0,0027 (MH+50) - 0,44-0,0027 (MH+50)) dB
 • frekvence 18 GHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.15 - 0.15) dB
 • frekvence 18 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
9.26 (20 - 43) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,01 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (43 - 53) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,01 GHz až 1 GHz
113-MP-C014
9.28 (20 - -20) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 6 GHz
113-MP-C014
9.28 (-20 - -60) dBm (0.22 - 0.22) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 6 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: poměr výkonů (útlum, zesílení)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.26 (0 - 55) dB (0,015+0,0005 MH - 0,015+0,0005 MH) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (55 - 75) dB (0,046+0,0005 MH - 0,046+0,0005 MH) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (75 - 90) dB (0,12+0,0047 (MH-75) - 0,12+0,0047 (MH-75)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (75 - 90) dB (0,12+0,019 (MH-75) - 0,12+0,019 (MH-75)) dB
 • frekvence 18 GHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (90 - 100) dB (0,12+0,012 (MH-90) - 0,12+0,012 (MH-90)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 13,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (0 - 40) dB (0.1 - 0.1) dB
 • frekvence 26,5 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: anténní faktor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(-60 - 90) dB (0.14 - 1) dB
 • frekvence 10 Hz až 30 MHz
113-MP-C016
Obor měření: čas a frekvence
Měřená veličina: kmitočet
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.1a (0.01 - 3.0E+9) Hz (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
12.1b (3 - 18) GHz (1 - 1) Hz 113-MP-C007
12.1c (18 - 46) GHz (3 - 3) Hz 113-MP-C007
Měřená veličina: perioda
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.2 (5.0E-9 - 1.0E+5) s (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
Měřená veličina: časový interval
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.3 (0 - 1.0E+5) s (1,1×10-9 + 1×10-11 t - 1,1×10-9 + 1×10-11 t) s 113-MP-C007
12.3 (0 - 10) s (10×10-12 + 2×10-3 t - 10×10-12 + 2×10-3 t ) s 113-MP-C007
Měřená veličina: prosté čítání impulzů, fmax=50 MHz
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.4 (0 - 1.0E+7) s 0 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 0,2
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.2 - 40) kHz (1.5 - 1.5) % 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 1,2
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.2 - 40) kHz (1 - 1) % 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=10 MHz až 6,6 GHz, fmod: 50 Hz až 200 kHz, Df/fmod ˃ 0,2
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.25 - 400) kHz (1.5 - 1.5) % 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=10 MHz až 6,6 GHz, fmod: 50 Hz až 200 kHz, Df/fmod ˃ 0,45
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.25 - 400) kHz (1 - 1) % 113-MP-C007
Obor měření: metrologie v chemii
Měřená veličina: Concentration
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Matrice Postup Doplněk k postupu
0.14 - 0.14 mg.l-1 0.006 - 0.006mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
0.48 - 0.48 mg.l-1 0.011 - 0.011mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
0.9 - 0.9 mg.l-1 0.019 - 0.019mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
1.4 - 1.4 mg.l-1 0.028 - 0.028mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
0.14 - 0.14 mg.l-1 0.008 - 0.008mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
Obor měření: ionizující záření
Měřená veličina: Plošná aktivita (C-14)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EUR-RAD-CMI-2001 (1 - 100) Bq.cm-2 3.6 %
 • C-14 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2001 (1 - 100) Bq.cm-2 3.6 %
 • C-14 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
Měřená veličina: Plošná aktivita (Co-60)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EUR-RAD-CMI-2002 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Co-60 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2002 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Co-60 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
Měřená veličina: Plošná aktivita (Sr-90)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EUR-RAD-CMI-2003 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Sr-90 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2003 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Sr-90 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007

Stránky