Jste zde

Databáze CMC

Obor měření: teplota a vlhkost
Měřená veličina: teplota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
8.23 (156.6 - 156.6) °C 0.1 °C
 • In 
112-MP-C003
8.23 (231.9 - 231.9) °C 0.1 °C
 • Sn 
112-MP-C003
8.23 (660.3 - 660.3) °C 0.1 °C
 • Al 
112-MP-C003
8.23 (1085 - 1085) °C 0.1 °C
 • Cu 
112-MP-C003
8.23 (-50 - 100) °C 0.3 °C 112-MP-C003
8.23 (100 - 1000) °C 0.33 °C 112-MP-C003
8.23 (1000 - 1300) °C 1 °C 112-MP-C003
8.23 (1300 - 1700) °C 1.5 °C 112-MP-C003
8.24 (-30 - 1000) °C 0.4 °C 112-MP-C004
8.24 (1000 - 1350) °C 2 °C 112-MP-C004
8.25 (-50 - 1350) °C 0.5 °C 112-MP-C005
Měřená veličina: vlhkost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
1012-6000 (-30 - 30) °C 0.3 K 112-MP-C006
Měřená veličina: elektromagnetické pole nad 50 kHz: intenzita elektrického pole
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EMF11 (0.01 - 200) V/m (0,4 - 1) dB
 • frekvence 50 kHz až 18 GHz
113-MP-C006
Měřená veličina: elektromagnetické pole nad 50 kHz: power flux hustota
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EMF13 (0.1 - 10) mW/cm2 (1 - 1) dB
 • frekvence 2450 MHz
113-MP-C006
Měřená veličina: RF power: absolute power in coaxial
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF01 (5.0E-7 - 20) W (4 - 65) mW/W
 • frekvence 0 GHz až 18 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010
Měřená veličina: RF power: absolute power in waveguide
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF02 (5.0E-7 - 1) W (15 - 50) mW/W
 • frekvence 8,2 GHz až 18 GHz
 • Connector R100, R140
113-MP-C010
Měřená veličina: RF power: calibration factor in coaxial line
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF03 (0.7 - 1,1) (0,004 - 0,015)
 • frekvence 0 GHz až 18 GHz
113-MP-C010
Měřená veličina: Scalar RF reflection coefficient: in waveguide
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF08 (0 - 1) (0.02 - 0,02)
 • frekvence 26,5 GHz až 40 GHz
 • Connector R320
113-MP-C010
Měřená veličina: Scalar RF attenuation: in coaxial line
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF09 (0 - 110) dB ( 0,02 - 0,57) dB
 • frekvence 0,001 GHz až 18 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010
Měřená veličina: Scalar RF attenuation: in waveguide
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF10 (0 - 110) dB (0,07 - 0,57) dB
 • frekvence 8 GHz až 40 GHz
 • Connector R100, R140, R220, R320
113-MP-C010
Měřená veličina: Scattering parameters: reflection coefficient (Sii) in coaxial line, magnitude
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF13a (0 - 1) (0,002 - 0,038)
 • frekvence 0.1 MHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: reflection coefficient (Sii) in coaxial line, phase
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF13b (-180 - 180) ° (0,11 - 180) °
 • frekvence 0.1 MHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: transmission coefficient (Sij) in coaxial line, magnitude
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF15a (0.0003 - 1) (0,00003 - 0,003)
 • frekvence 0.010 GHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: transmission coefficient (Sij) in coaxial line, phase
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF15b (-180 - 180) ° (0,59 - 6) °
 • frekvence 0.010 GHz až 18 GHz
 • Connector N-type, PC-7, PC-3.5
113-MP-C009
Měřená veličina: Scattering parameters: effective source match
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF17 (0 - 1) (0,008 - 0,03)
 • frekvence 0.1 MHz až 18 GHz
 • Connector 50 W, 75 W
113-MP-C009
Měřená veličina: antenní vlastnosti: antenna gain
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF25 (0 - 28) dB (0.25 - 0,25) dB
 • frekvence 1 GHz až 18 GHz
113-MP-C010
Měřená veličina: RF voltage and current: RF voltage sources
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF33 (0.1 - 7) V (4 - 11) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
RF33 (0.1 - 7) V (4 - 11) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
Měřená veličina: RF voltage and current: RF voltage meters
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
RF34 (0.1 - 7) V (4,5 - 15) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
RF34 (0.1 - 7) V (4,5 - 15) mV/V
 • frekvence 0 GHz až 2 GHz
 • Connector 50 Ω
113-MP-C010, 113-MP-C011
Měřená veličina: napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.27 (0.01 - 10) V (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence 0,1 MHz až 2 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: vertikální činitel vychylování
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.22 (1 - 21) mV (0,1% MH + 15mV - 0,1% MH + 15mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (21 - 556) mV (0,1% MH + 1mV - 0,1% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (0.556 - 210) V (0,05% MH + 1mV - 0,05% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
Měřená veličina: časová základna
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.23 (1.0E-9 - 50) s (2.5E-7 - 2.5E-7) 113-MP-C008
Měřená veličina: šířka pásma
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.24 (0 - 100) MHz (3 - 3) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 550) MHz (6 - 6) % 113-MP-C008
9.24 (0 - 1.1) GHz (8 - 8) % 113-MP-C008
Měřená veličina: doba náběhu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.25 (300 - 300) ps (12 - 12) ps 113-MP-C008
Měřená veličina: vf výkon: kalibrační faktor výkonových čidel
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.26 (0.05 - 1.1) (0.9 - 0.9) %MH
 • frekvence 0 GHz až 1 GHz
113-MP-C014
9.26 (0.05 - 1.1) (1.5 - 1.5) %MH
 • frekvence 1 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (0.05 - 1.1) (2 - 2) %MH
 • frekvence 18 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: vf výkon
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.26 (-100 - -50) dBm (0,19-0,0012 (MH+50) - 0,19-0,0012 (MH+50)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 4,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.1 - 0.1) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 4,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (-100 - -50) dBm (0,29-0,005 (MH+50) - 0,29-0,005 (MH+50)) dB
 • frekvence 4,2 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.15 - 0.15) dB
 • frekvence 4,2 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (-90 - -50) dBm (0,44-0,0027 (MH+50) - 0,44-0,0027 (MH+50)) dB
 • frekvence 18 GHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (-50 - 20) dBm (0.15 - 0.15) dB
 • frekvence 18 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
9.26 (20 - 43) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,01 GHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (43 - 53) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,01 GHz až 1 GHz
113-MP-C014

Stránky