Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

11.10

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
=-LOG10(1-N136/G136) - =-LOG10(1-O136/H136)

Technická způsobilost

Garant služby

Garant služby Oddělení Poznámka
Dr. Ing. Marek Šmíd interní a externí metrologický výkon

Podmínky měření

Vlnová délka (700 až 1000) nm

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace kolmé spektrální propustnosti optických filtrů