Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

11.1

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
(0,12 + 0,008R) %

Technická způsobilost

Garant služby

Podmínky měření

Vlnová délka (465 až 780) nm

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace kolorimetrických a spektroradiometrických měřidel pro reflexní kolorimetrii povrchu